Φίλτρα Φίλτρα

054.0636
0.90 (1.12 με ΦΠΑ)
Σε Απόθεμα
+
Επικοινωνία Add to Wishlist Add to comparison list

070.9035
2.33 (2.89 με ΦΠΑ)
HR0214-24, OEM

USBasp_H6 AVR Programmer ,5V automatic control the speed, support Win7 64Bit,LINUX standard 6pin.

Σε Απόθεμα
+
Επικοινωνία Add to Wishlist Add to comparison list

070.0020
2.98 (3.70 με ΦΠΑ)
ATMEGA328P-PU Microcontroller With the Bootloader
Σε Απόθεμα
+
Επικοινωνία Add to Wishlist Add to comparison list

054.0440
3.39 (4.20 με ΦΠΑ)
Attiny85 , OEM
The Digispark is an Attiny85 based microcontroller development board similar to the Arduino line, only cheaper, smaller, and a bit less powerful. With a...
Σε Απόθεμα
+
Επικοινωνία Add to Wishlist Add to comparison list

070.0554
3.71 (4.60 με ΦΠΑ)
Attiny85 , OEM
Support for the Arduino IDE 1.0+ (OSX/Win/Linux). Power via USB or External Source - 5v or 7-35v (automatic selection). On-board 500ma 5V Regulator....
Σε Απόθεμα
+
Επικοινωνία Add to Wishlist Add to comparison list

054.0329
6.45 (8.00 με ΦΠΑ)
STM32F103C8T6, OEM
Brand new and high quality. Model: STM32F103C8T6. Core: ARM 32 Cortex-M3 CPU. Debug mode: SWD. 72MHz work frequency. 64K flash memory, 20K SRAM. 2.0-3.6V...
Σε Απόθεμα
+
Επικοινωνία Add to Wishlist Add to comparison list

070.5048
6.61 (8.20 με ΦΠΑ)
D1 Mini, Wemos
This is D1 mini, it is a mini WIFI board based on ESP-8266EX. 11 digital input/output pins, all pins have interrupt/pwm/I2C/one-wire 1 analog...
Σε Απόθεμα
+
Επικοινωνία Add to Wishlist Add to comparison list

054.0534
8.06 (9.99 με ΦΠΑ)
NodeMcu, Wemos
Use CH340G repalce the CP2102. Open-source, Interactive, Programmable, Low cost, Simple, Smart, WI-FI enabled Arduino-like hardware IO Advanced API...
Σε Απόθεμα
+
Επικοινωνία Add to Wishlist Add to comparison list

070.9037
10.00 (12.40 με ΦΠΑ)
HR0214-27A, OEM
Μη Διαθέσιμο Add to Wishlist Add to comparison list

072.0072
14.11 (17.50 με ΦΠΑ)
DEV-13034, Sparkfun

The Intel® Edison is an ultra small computing platform that will change the way you look at embedded electronics. Each Edison is packed with a huge amount of tech goodies into a tiny package while still providing the same robust strength of your go-to single board computer. Powered by the Intel® Atom™ SoC dual-core CPU and including an integrated WiFi, Bluetooth LE, and a 70-pin connector to attach a veritable slew of shield-like “Blocks” which can be stacked on top of each other. It’s no wonder how this little guy is lowering the barrier of entry on the world of electronics!

Σε Απόθεμα
+
Επικοινωνία Add to Wishlist Add to comparison list